นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ ร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพล ณ ลานธรรม มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์ วันที่ 31 ตุลาคม 2557


Comments