โครงการพัฒนาความรู้ต่อเนื่องทางวิชาชีพ หลักสูตรที่ 1 เจาะประเด็นมาตรฐานการบัญชี วันอาทิตย์ที่ 16 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารพลกฤษณ ประโมทะกะ


Comments